Grønn strøm til en hel by

- Vi gjør fremtiden elektrisk

Norge har noen av Europas beste forutsetninger for etablering av vindkraftproduksjon, og som største leverandør innen vindkraft i Norge har Siemens en unik posisjon. På Raggovidda, langt nord i Finnmark samarbeider nå Siemens sammen med Varanger Kraft om en av de største vindkraftutbyggingene i løpet av de siste årene.

Raggovidda

 

 • media title1
 • media title2
 • media title3
 • media title4
 • media title5
 • media title6
 • media title7
 • media title8
 • media title9
 • media title10
 • media title11
 • media title12
 • media title13
 • media title14

  På et fjellplatå ovenfor Berlevåg, 70 grader nord – der Europa stopper, på et goldt og steinfylt fjellplatå som best kan sammenlignes med Mars, og som dekkes av flere meter snø om vinteren, jobber Siemens sammen med Varanger Kraft om bygging av vindmøller til Raggovidda vindkraftverk.

   

  Kan forsyne Molde by
  Sommeren 2013 signerte Siemens en avtale med Varanger Kraft om kjøp og vedlikehold av 15 vindturbiner til vindkraftverket på Raggovidda. Totalt skal det investeres 600 millioner kroner i prosjektet som inkluderer turbiner, service og vedlikehold. Vindkraftverket skal pumpe ut 45 megawatt fornybar kraft, nok til å forsyne 9.500 husstander ­– en by på størrelse med Molde.

  200 tonn - 2700 kilometer
  I noen hektiske sommermåneder har Siemens jobbet på spreng med å montere vindturbiner. Nå står 15 vindmøller klare for, 130 meter høye og med rotorblader med et spenn på 50 meter.

   

  Reisen har vært lang. De enorme delene ble fraktet fra fabrikken i Danmark til Raggovidda-platået i Finnmark, en reise på 2700 kilometer, hvilket tilsvarer å kjøre fra Oslo til Bergen seks ganger.

   

  Hele vindmøllen veier til sammen over 200 tonn, og fraktes må fraktes i 10 deler. Første etappe går på trailer fra fabrikken i Brande til havnen i Esbjerg. Der blir delene lastet over på skip som kjører opp langs hele kysten av Norge til havnen i Båtsfjord i Finnmark for videre transport langs smale og dårlige veier opp til Raggovidda.

   

  Attraktivt med vind i Norge
  Med innføringen av grønne sertifikater er Norge et attraktivt marked innen fornybar energi generelt og vindkraft spesielt. Ordningen med grønne sertifikater trådte i kraft den 1. januar 2012, og som mål å bygge ut til sammen 26,4 terrawattimer med ny fornybar kraft i Sverige og Norge innen 2020.

   

  Derfor ser vi viktigheten av å kunne betjene dette markedet med lokale krefter. Vi er stolte at vi med dette prosjektet viser at vi fortsatt er størst på vind i Norge. Prosjektet er også et godt eksempel på at Siemens sitter på verdifull kunnskap og erfaringer under ett og samme tak, noe som differensierer oss fra konkurrentene våre.

   

  Viktig for lokal industri
  Avtalen med Varanger Kraftvind er det første prosjektet som benytter ordningen med grønne sertifikater til å finansiere utbygging av ny vindpark i Norge. Prosjektet er også å regne som et av de største industriprosjektene på land i Norge i perioden 2013-2014, og er viktig for industriutviklingen i nordområdene.