Fremtidens intelligente strømnett

De neste 10 til 20 årene vil digitalisering revolusjonere strømnettet og bidra til at vi kan klare å nå våre klimamål. Smarte styringssystemer vil sette i gang vaskemaskinen automatisk når strømmen er billigst, familieboliger blir småprodusenter, og det vil opprettes selvforsynte mikronett.Digitalisering av strømnettet og produkter som er koblet til internett (Internet of things) vil gjøre at vi i fremtiden kan styre energiforbruket til lys, varme og hvitevarer i boligene automatisk. Med smart bruk av strømprisinformasjon vil vi for eksempel kunne redusere strømregningen ved at vaskemaskinen settes i gang automatisk når strømmen er billigst. Med andre ord – et mer intelligent strømnett.

Alt vil styres av boligens sentrale styringssystem, som også vil kunne styre når vi bør spare og lagre strømmen – for eksempel i batteriene på elbilen i garasjen.

Vindmølle på taket
Men i fremtiden kommer vi ikke bare til å trekke strøm ut fra nettet. En viktig endring fremover vil bli overgangen fra enveis til toveis flyt av strøm. Solpanel er noe mange har allerede i dag, men i fremtiden vil det nærmest bli allemannseie. De fleste hus og familieboliger vil bli småprodusenter av strøm som enten kan forbrukes eller selges tilbake inn i strømnettet.

Smarte strømdata
Men for å få oversikt over både det man produserer og forbruker, får nettleverandøren behov for mye mer informasjon fra forbrukerne. Første steg inn i framtiden er installering av automatiske strømmålere. Dette forventes installert i år eller neste år i de fleste hjem. Informasjonen fra disse gjør at nettselskapene får en helt unik mulighet til smart bruk av store mengder data om husstands forbruk og strømbehov gjennom døgnet.

Dette gjør at nettselskapene lettere kan balansere og utnytte strømnettet mer effektivt og spare penger.

Ny energimiks
Mulighet til slik balansering av strømnettet vil bli viktig i årene som kommer. Vi bruker fortsatt stadig mer strøm, og ny teknologi som blant annet elbiler og induksjonstopper gjør at forbrukstoppene i strømnettet øker. I tillegg vil vi få en ny energimiks med økt innslag av fornybar - men uforutsigbar – kraft.

Dette vil sette strømnettet på en hard prøve. For å sikre alle en stabil strømtilgang og unngå stadige strømbrudd og feil på strømnettet må strømselskapene være forberedt. Dette forutsetter at de har full kontroll over forbruket og et smart styringssystem.

Selvforsynte mikronett
Fremtidens strømnett vil også bli organisert på en helt ny og smartere måte med små lokale strømsamfunn eller såkalte ”mikrogrid”. Her styres fordelingen av kraftbruk og produksjon innad i mikronettet. I perioder med overskudd kan kraften selges ut av mikronettet og i perioder med underskudd kan kraft kjøpes.