Elektrisk ferd gjennom Oslo

Det er snart åtte år siden det første vognsettet fra Siemens rullet ut på t-banenettet i Oslo høsten 2006. Den 12.mars 2014 overleverte Siemens det siste av i alt 115 miljøvennlige t-banevognsett til Oslo vognselskap og Ruter. De energigjerrige vognsettene har bidratt til en bruksvekst på 26 prosent, som utgjør 82 millioner reisende i året.


Antall t-baneavganger har økt med 30 prosent, og hver eneste arbeidsdag har t-banen rundt 290.000 reisende.  Hvis man antar at hver reisende tar t-banen to ganger per dag, benyttes t-banen av 145.000 personer daglig. Det tilsvarer en fjerdedel av alle innbyggerne i Oslo.


T-banen fra Siemens er laget av 95 prosent resirkulerbart materiale, og bruker mindre strøm enn den gamle modellen. Det lave strømforbruket oppnås fordi alle vognene produserer strøm når de bremser, som gjenbrukes av de andre vognene i nettet.


-  I Siemens gjør vi fremtiden elektrisk. Vi er derfor ekstra glade for at vi har vært med på et så viktig prosjekt, og samtidig bidratt til å gjøre Oslo til en enda smartere by når det gjelder kollektivtransport og bærekraft, sier Per Otto Dyb, konsernsjef i Siemens AS.