Grønn energi til Martin Linge-plattformen

- Vi gjør fremtiden elektrisk

Olje- og gassplattformene utenfor Norges kyst er miljøværstinger. All energien som brukes på plattformene kommer fra fossilt drivstoff. For å redusere CO2-utslippene fra olje- og gassindustrien ønsker norske myndigheter å hente ren fornybar kraft fra land.

Elektrifisering av Martin Linge-plattformen

Anlegget får strøm gjennom en sjøkabel, som er verdens lengste i sitt slag.

 • media title1

  Martin Linge blir nå blant de første plattformene på norsk sokkel som velger bort alle forurensende gassturbiner til havs. Elektrifisering av plattformen og er nok et eksempel på at fremtiden er elektrisk.

  Når anlegget, som skal bygges ved Kollsnes utenfor Bergen, står ferdig i 2015, vil CO2-utslippene reduseres betydelig – helt i tråd med norske myndigheters langsiktige klimamål. Siemens er stolt over å kunne bidra til dette.

  - Elektrifisering av olje- og gassvirksomheten med kraft fra land er et viktig tiltak for å redusere klimautslippene, og øke effektiviteten i produksjonen. For å lykkes med dette kreves det avansert og innovativ teknologi. Det er derfor en stor anerkjennelse for oss som leverandør når fremtidens olje- og gassplattformer blir realisert med teknologi fra Siemens, sier Anne Marit Panengstuen, administrerende direktør i Siemens.

  I tillegg til at miljøet spares for store CO2-utlipp, er elektrisitet også en mer effektiv energikilde enn gassturbiner, og lokaliseringen på land øker tilgjengeligheten og bidrar til å bedre arbeidsmiljøet for dem som jobber på plattformen.

   

  Effekt tilsvarende 24000 husstander

  Anlegget, når det står ferdig, kommer til å sende høyvolts vekselstrøm (AC) gjennom en 161 kilometer lang sjøkabel ut til plattformen. Dette blir verdens lengste kabel av sitt slag. Effekten på 55 megawatt tilsvarer kraftbehovet til 24 000 husstander.