Smarter transition for olje og gass

Olje og gass vil fortsette å være en viktig del av global energiforsyning også i mange år fremover. Siemens kan hjelpe olje og gassbransjen med å tilpasse seg et nytt marked drevet av lavere oljepris og behov for lavere kostnader, og dermed får til ”more with less”.

 

Løsninger til fremtidens olje og gass

Overvågning af vindmøller

Smartere omstilling for oljesektoren

Den lave oljeprisen er både en utfordring og en mulighet for industrien. En nedgangsperiode som dette er samtidig en god anledning til å fokusere på kostnadsbesparelser. Det betyr ofte ny bruk av teknologi og forbedring av prosesser.Intelligent elnet på Bornholm

Slik kan oljebransjen kutte kostnader

Med 3D- trening kan en kostnadspresset olje- og gassbransje spare penger på opplæring av ansatte – allerede før anlegget er satt i drift.Digitalt øl-armbånd på Smukfest - The Beer Engineer

Ny teknologi gir 50 % mer olje

Ved å flytte deler av ”fabrikken” ned på havbunnen kan oljebransjen få betydelig mer ut av olje og gassreservoarene.