Greve Kommune investerer i energirigtige bygninger

Familier oplever allerede fordele ved energibesparende teknologier i skoler og institutioner. Det har ført til, at Greve kommune indleder dens tredje energirenoveringsprojekt og sætter sig dermed i front.

Investeringer til at blive den mest energirigtige kommune

Greve Kommune har sat sig et mål om at blive en af Danmarks mest energirigtige kommuner. Med investeringer i energirenoveringer forbedrer kommunen indeklimaet i dens bygninger samtidig med, at den sikrer sig store besparelser på varme, el og vand – besparelser, der betaler hele investeringen hjem. Borgerne undgår således, at de ellers stramme kommunalbudgetter belastes.

 

 

 

 

200.000 m2 skoler, idrætscentre, plejehjem mv. under energi-lup

Tilsammen energirenoverer kommunen mere end 200.000 m 2 bygninger. Det første projekt startede i 2009, hvor 11 skoler blev energirenoveret. Siden da har samarbejdet udviklet sig til en 2. og 3. runde af investeringer. Investeringerne er udvidet til blandt andet at omfatte dagsinstitutioner, idrætscentre, plejehjem og kulturhuset Portalen.

De tre projekters energibesparende elementer er allerede blevet implementeret. Det betyder, at kommunens energiregning nu reduceres med mere end 6,6 mio. kroner om året – svarende til 25 % af dens samlede forbrug. Besparelserne finansierer først renoveringen, hvorefter pengene frigøres til kommunens andre aktiviteter til glæde for borgerne.

 

 

ESCO som tiltag mod klimaforandringer

De såkaldte ESCO-projekter er tiltag, der bidrager til Danmarks grønne omstilling. Det er nemlig ikke blot kommunen, der sparer kroner og øre på energiregningen. Klimaet skånes også ved, at varmeforbruget reduceres med 23 % og elforbruget reduceres med 27 % inklusiv besparelser fra nye solceller. Således spares klimaet for 1.800 tons CO2 hvert eneste år. Det svarer til 180 husstandes årlige energiforbrug.

 

 

Greve kommune opskrevet på landsplan: Kommunerne kan spare 0,5 mia. kr. om året

Se hvor meget Danmark kan spare, hvis resten af landets kommuner følger Greves eksempel med ESCO-projekter.

På landsplan forbruges 40 % af Danmarks samlede energi i bygninger. Men bygningerne kan bruge langt mindre energi, end det er tilfældet i dag. Derfor er potentialet enormt for at reducere både CO2-udledning og energiomkostninger. Med intelligente bygningsteknologier og belysningssystemer kan selv ældre bygninger blive energivenlige.

ESCO-projekternes grønne potentiale kan dermed bidrage væsentligt til Danmarks ambitiøse klimamål om at reducere vores CO 2-udledning med 40 % inden 2020.