Nye utfordringer krever ny teknologi

Milliarder av intelligente enheter og maskiner genererer enorme mengder data. Disse dataene representerer viktig informasjon som kan bidra til nye løsninger eller forbedret produktivitet. Her kan du lese mer om hvordan Siemens digitaliserer fremtiden.

Digital industri

Vi står på terskelen til den fjerde industrielle revolusjon. Målet er økt produktivitet, effektivitet og frigjøring av ressurser slik at norske industribedrifter kan forbli konkurransedyktige i et stadig mer globalt marked.


Fremtidens olje og gass

Olje og gass vil fortsatt være en viktig del av global energiforsyning i mange år fremover. Siemens kan hjelpe olje og gassbransjen med å tilpasse seg et nytt marked drevet av lavere oljepris og behov for smartere bruk av ressursene.Digital infrastruktur

Raskt voksende befolkning og befolkningsstrøm til byer krever bærekraftige løsninger innenfor intelligente trafikksystemer og raskere og mer effektiv infrastruktur.


Digital energi

Stigende energiforbruk og mangel på ressurser utgjør et alvorlig problem for klimaet og fremtidens befolkning. Det stiller krav til smartere bruk av energi, mer effektiv energiproduksjon og intelligent energiforsyning..