Nye utfordringer krever ny teknologi

Vi jobber med mange eksempler på miljøvenlige og bærekraftige løsninger som bidrar til Norges bærekraftige fremtid. Med aktiviteter innen infrastruktur, produksjon, energi og digitalisering når Siemens sin teknologiske ekspertise ut i mange grener av Norges utfordringer for fremtiden.

bærekraftig energi

Stigende energiforbrug og mangel på ressurser utgjør et alvorlig problem for klimaet og fremtidens befolkning. Det stiller krav om vedvarende energiproduksjon og intelligent energiforsyning.


Digitalisering

Verden blir stadig mer sammenkoblet. Milliarder av intelligente enheter genererer data som skaper bro mellom den virkelige og virtuelle verden. Å omdanne big data til noe av verdi er en avgjørende faktor.Intelligen infrastructure

Livet starter i perfekte omgivelser. Her blir det aldri for kaldt, for varmt, for bråkete eller for stille. Burde du ikke være i perfekte omgivelser hele livet? Enten du studerer, trener eller skal bli frisk etter sykdom?.


The Future of Manufacturing

Vi står på terskelen til den 4. industrielle revolusjon. Målet er økt produktivitet, effektivitet og frigjøring av ressurser, slik at produktionsbedriftene forblir konkurransedykte.