Digital temperaturmåler 2017

For andre året på rad har Siemens tatt temperaturen på norsk næringsliv og deres ståsted når det kommer til digitalisering.

1) Norske ledere bruker digitalisering til å kutte kostnader (og det er bra), – men ikke til innovasjon og utvikling.

I 2016 ble 5,5 millioner nye «ting» koblet til Internett hver eneste dag, og nye teknologier og skytjenester for industri og næringsliv gjør det mulig å samle, lagre og analysere data på helt nye måter. Norske næringslivsledere bruker imidlertid digitalisering først og fremst til effektiviseringstiltak, ikke til å utvikle nye forretningsmuligheter viser en fersk undersøkelse som er en «Digital temperaturmåler for norsk næringsliv 2017».

- Det er bra at norsk næringsliv benytter digitalisering til å kutte kostnader og til å forbedre prosesser, men skal Norge opprettholde sin konkurransekraft må bedriftene også i større grad benytte digitalisering til å utvikle nye løsninger og forretningsmodeller. Nye teknologier og skytjenester gjør det mulig å samle, lagre og analysere data på helt nye måter, og vi bør utfordre og oppfordre hverandre til å utnytte tilgjengelig data på nye måter. Norsk næringsliv kan ikke kutte seg til suksess, sier Anne Marit Panengstuen, administrerende direktør i Siemens Norge.

2) Økt bevissthet om digitalisering

Sammenliknet med fjorårets undersøkelse, er digitalisering i økende grad forbundet med informasjonsflyt, internet of things, big data og innovasjon. Dette tyder på at bedriftene har fått en bredere forståelse for hva digitalisering innebærer i praksis og lederne har en enda bredere forståelse enn de øvrige i bedriftene.

Det økte kunnskapsnivået ser ut til å påvirke hvordan bedriftene vurderer kvaliteten på planene og strategiene de allerede har. Det er nemlig både en økning i antall bedrifter som mener at de overhodet ikke har tilstrekkelige planer, og en tilsvarende stigning i antallet som mvurderer sine strategier og planer som svært tilfredsstillende.

3) Flere arbeidsplasser

Ifølge Statistisk Sentralbyrå kan én av tre jobber komme til å forsvinne som følge av digitalisering, og i USA frykter man at hele 38 prosent av jobbene vil bli erstattet av robot-teknologi og kunstig intelligens de neste 15 årene. Arbeidsplassene som forventes å forsvinne er standardiserte og rutinepregede. Bare14 prosent av respondentene i undersøkelsen tror imidlertid at digitalisering vil gi færre arbeidsplasser, og det er veldig positivt at over 40 prosent mener at digitalisering vil føre til flere arbeidsplasser i Norge.

Andre funn i undersøkelsen:

  • Lederne opplever at konkurransen øker som følge av digitalisering

  • 75 % av norske ledere mener digitalisering er avgjørende for økt konkurransekraft for norsk næringsliv de nærmeste årene, en økning på nesten 10 prosentpoeng fra en tilsvarende undersøkelse i 2016

  • 75 % av bedriftene forbinder digitalisering først og fremst med automatisering, men digitalisering forbindes i økende grad også med informasjonsflyt, Internet of things, big data og innovasjon


*) Rapporten ble presentert for næringsminister Monica Mæland under under Arendalsuken onsdag 16. august. På arrangementet var også NHO-leder Kristin Skogen Lund, Sintef-leder Alexandra Bech Gjørv og TENK-sjef Isabelle Ringnes også tilstede. Undersøkelsen ble gjennomført av Questback for Siemens i løpet av sommeren, og ble besvart av 613 respondenter, de fleste av dem toppledere eller mellomledere. I rapporten vises det også til funn fra tilsvarende rapport gjennomført i fjor (Digitaliseringsstudien 2016), samt ferske tall fra en nordisk undersøkelse om digitalisering.