Simatic HMI (Human Machine Interface)

SIMATIC HMI WinCC Comfort OP/TP- Paneler

Kurset gir deg kunnskap om hvor raskt og enkelt du kan konfigurere maskin og anleggsspesifikke HMI løsninger ved hjelp av WinCC Comfort. Du lærer å designe og dynamisere grafiske bilder.

Etter å ha deltatt på dette kurset, kan du gjøre følgende:
Redigere WinCC-prosjekter for applikasjoner på maskinnivå.
Lage optimale grafiske bilder. Implementere arkiver for alarmer og verdier
Få tilgang til spesifikke verdier fra S7 og vise og viderebehandle dem i operatørstyrings- og overvåkingssystemet.

Målgruppe:                                                                                                                                                                        Kurset er ment for programmerere, oppdragsgivere, ingeniører, vedlikeholdspersonell, servicepersonell og operatører.

Innhold:
• Systemoversikt TIA Portal, SIMATIC WinCC
• Opprette et SIMATIC WinCC prosjekt
• Konfigurering av tilkobling til SIMATIC S7
• Grunnleggende om grafisk bildeoppretting for operatørkontroll og overvåking
• Brukeradministrasjon
• Alarmvisning, alarmlogging, alarmkonfigurasjon
• Tag logging, trendkonfigurasjon, trendvisning
• Resepter
• Bruk av ulike HMI-stasjoner
• Praktiske øvelser med SIMATIC S7-1500                                                                                                                                                                                   Kursdokumentasjonen er på engelsk

Forutsettninger:                                                                                                                                                                    Grunnleggende kunnskap om automatiseringsteknologi
                                                                                                                                                                                                         Kurssted: Siemens Oslo
Pris: kr 10 800,-
Varighet: 3  dager                                                                                                                                                                                                                                      
Påmelding gjøres på Kurskalender, senest 1 uke før kursstart

SIMATIC HMI WinCC SCADA TIA Advanced

Dette kurset omhandler konfigurering av SCADA systemer med SIMATIC WinCC TIA.
Ved hjelp av eksempler vil du få den kunnskapen som er nødvendig for å bruke systemet effektivt for dine applikasjoner. Etter gjennomføring av kurset vil du ha oversikt over de funksjonene som softwaren tilbyr og vil forstå fordelene med WinCCs åpenhet.

Etter å ha deltatt på dette kurset, kan du gjøre følgende:
Redigere SIMATIC WinCC-prosjekter for bruk i SCADA oppsett. Implementere loggingskonsepter for meldinger, alarmer og målte verdier.

Målgruppe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Kurset er ment for programmerere, oppdragsgivere, ingeniører, vedlikeholdspersonell, servicepersonell og operatører.

Innhold:                                                                                                                                                                                         • • Systemoversikt TIA Portal, SIMATIC WinCC (SCADA)
• Opprette et SIMATIC WinCC-prosjekt
• Konfigurere tilkoblingen til SIMATIC S7-automatiseringssystemet
• Strukturering av operatørgrensesnittet
• Grunnlag for å lage grafikkdisplayer for menneskelig maskingrensesnitt
• Navigere gjennom anleggets skjermer
• Brukeradministrasjon
• Meldingsrepresentasjon, meldingslogging, konfigurering av meldinger
• Tag logging, trendkonfigurering og trendplanlegging
• Trend plotting, og melding representasjon inkludert logging av data i databasen
• Resepter
• Faceplater for gjenbruk og sentralisert modifisering av grafikkblokker
• Bakgrunnsbehandling Global Scripting
• Forsterkning av innholdet ved hjelp av praktiske øvelser på SIMATIC S7-1500

Forutsettninger:                                                                                                                                                                    Grunnleggende kunnskap om automatiseringsteknologi

Kurssted: Siemens Oslo
Pris: kr 15 800,-
Varighet: 5  dager                                                                                                                                                                                                                                      
Påmelding gjøres på Kurskalender, senest 1 uke før kursstart

SIMATIC HMI WinCC SCADA WinCC v7.X

Dette kurset omhandler konfigurering av SCADA systemer med SIMATIC WinCC V7.
Ved hjelp av eksempler vil du få den kunnskapen som er nødvendig for å bruke systemet effektivt for dine applikasjoner. Etter gjennomføring av kurset vil du ha oversikt over de funksjonene som softwaren tilbyr og vil forstå fordelene med WinCCs åpenhet.

Målgruppe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Kurset er ment for programmerere, oppdragsgivere, ingeniører, vedlikeholdspersonell, servicepersonell og operatører.

Innhold:                                                                                                                                                                                                                                    
• SIMATIC WinCC System Oversikt, WinCC lisenser, mulige system konfigurasjoner
• WinCC Prosjekter, lage prosjekter, mulige prosjekttyper, data struktur
• Kommunikasjon mot PLS, mulige kontrollere, oppsett av knytning mot Siemens S7
• Lage tagger og grupper, interne og eksterne tagger, system info kanal, simulering
• Kryssreferanse editor
• Fordeler og muligheter med TIA
• Graphics Designer
• Dynamisering av objekter 
• Diagnose for C-Scripts and VB-Scripts
• Global Script Editor for egen definerte funksjoner og action
• User Administrator: WinCC brukeres og grupper, authorisasjons nivåer
• Faceplate teknologi ved hjelp pop up bilder med tagg prefix og faceplate typer
• Tag Logging: arkiver og arkiv tagger, arkiv konfigurasjon, typer av arkiver
• Alarm Logging: Alarm prosedyre, alarm klasser og typer, arkiv konfigurasjon, alarm kontroll
• Data arkivering ved hjelp av tilleggspakken user Archive
• Report Designer

Kurssted: Siemens Oslo
Pris: kr 15 800
Varighet: 5 dager

Påmelding gjøres på Kurskalender, senest 1 uke før kursstart