Driftssentraler

- En verden full av energi trenger en effektiv overvåking og styring av produksjon og nett.

Energi er den drivende kraften i vårt samfunn, i husholdninger så vel som i industrien, transportnæringen og helsevesenet. En av de viktigste utfordringene i det 21. århundre er å levere den nødvendige energien på en effektiv og økonomisk måte, uten negative økologiske virkninger.Denne utfordringen involverer hele kjeden av energi-logistikk fra produksjon via transport til distribusjon.

I ethvert slikt elektrisk kraftsystem, er driftssentralen i dag uunnværlig for å oppnå en sikker, økonomisk og pålitelig drift. Levering av energi blir en stadig mer kritisk virksomhet for samfunnet, og driftssentralen vil dermed også bli et kritisk senter som må tilfredsstille høye krav i en slik virksomhet.

Med Spectrum Power-systemene tilbyr vi fremtidsorienterte løsninger for sentralisert og desentralisert energiovervåking. Systemene tilbyr verktøy for å optimalisere produksjonen, øke tilgjengeligheten av nettet, raskere og mer effektiv reaksjon i feiltilfeller og redusere risiko for driftsforstyrrelser og utfall.

Spectrum Power –løsningene tillater brukeren å tilpasse systemet til nye forutsetninger – i dag eller i morgen. Våre tekniske og innovative konsepter med utstrakt bruk av standardiserte løsninger og grensesnitt sikrer at systemet vil fortsette å møte dine krav godt inn i fremtiden.

Siemens i Norge er et faglig og salgsmessig kompetansesenter for leveranser av driftssentral-løsninger for Norden, og består av en faggruppe på 18 personer. Vi har levert slike løsninger helt siden de første proprietære systemene så dagens lys på slutten av 70-tallet og fram til nåtidens moderne systemer der standard grensesnitt er et vesentlig kriterium for fleksible løsninger.