Siemens Norge

Siemens energiløsninger

Stigende energiforbruk og mangel på ressurser utgjør et alvorlig problem for klimaet og fremtidens befolkning. Det stiller krav til smartere bruk av energi, mer effektiv energiproduksjon og intelligent energiforsyning.


Power Transmission

Intelligente løsninger for distribusjon og transmisjon av energy.Service og reservedeler

Vi er tilgjengelige døgnet rundt, bemannet med høyt kvalifiserte medarbeidere.
Energiproduksjon

Utstyr og inventar til utvikling av energi og varme, drev og motorer, generatorer, damp- og gassturbiner.Power Generation Services

Høy driftssikkerhet og optimal ytelse, også innenfor olje og gass, samt industrielle prosesser.Energy Management

Driftsikre løsninger og service, intelligent transmisjon og distribusjon.