Transmisjonsløsninger

Vi leverer komplette produktspekter og systemløsninger innenfor området overføring og fordeling av elektrisk energi til transformatorstasjoner og turnkey infrastruktur prosjekter.

Stasjonskontroll

Som kunde av divisjon Power Transmission & Distribution har du tilgang til en komplett portefølje innenfor styring, overvåkning og automatisering av alt fra store transformatorstasjoner til mindre nettstasjoner og bryterpunkter i nettet. Vi leverer komplette systemleveranser og enkeltkomponenter.

Porteføljen omfatter små og store RTUer (Remote Terminal Unit) og stasjonsmaskiner med muligheter for lokal styring via skjerm. Siprotec (Siemens protection) er betegnelsen på vår familie innenfor relevern og feltapparater. Siprotecapparatene ivaretar alt fra enkle relevernfunksjoner til sammensatte funksjoner for styring, forrigling og relevern.

Vi legger vekt på norsk kompetanse, og prosjektering av store og små anlegg foregår i våre ingeniørmiljøer i Trondheim, Bergen og Oslo.


Mellomspenning

Med et mellomspenningsanlegg fra Siemens er du sikker. Mellomspenning benyttes som betegnelse for høyspenning < 52 kV. Siemens tilbyr en ’state of the art’ produktportofølje av gass- og luftisolerte koblingsanlegg som ivaretar alle krav driftssikkerhet, personsikkerhet og lave vedlikeholdskostnader. 


Høyspenning

Siemens har over mange tiår levert høyspenningsprodukter og høyspenningsanlegg i Norge. Dette gir stor kompetanse i vår norske organisasjon. Vi tar på oss alt fra enkle produktleveranser til komplette turnkey anlegg med komplette elektropakker og øvrige entreprenørtjenester.  Produkter fra egen fabrikker sikrer service over hele levetiden, gir høy driftssikkerhet og lave levetidskostnader. Spenningsområdet er 52kV og oppover. I Norge er høyeste systemspenning 420kV.


Transformatorer

I all elektrisk infrastruktur, industri og husholdinger spiller transformatorer en nøkkelrolle for en pålitelig strømforsyning. I mer enn 100 år og i mer enn 100 land er transformatorer fra Siemens synonymt med topp kvalitet – et resultat av ideer, fagkunnskap og erfaring.

Siemens produserer sine transformatorer fra over 20 fabrikker over hele verden. Det norske markedet betjenes av velkjente fabrikker i det sentrale Europa.

Siemens leverer en komplett rekke av transformatorer som omfatter:Krafttransformatorer, HVDC transformatorer, distribusjonstransformatorer, reaktorer og spesialløsninger for industri og bane.


HVDC (High Voltage Direct Current)

Dagens utfordringer i transmisjonsnettet setter krav til fleksible og effektive tekniske løsninger. Siemens velprøvde HVDC teknologi er den riktige løsningen for kraftoverføring over svært lange distanser, og det er også en løsning for å koble sammen asynkrone nett og nett med forskjellig frekvens.

Siemens har vært blant de ledende leverandører av HVDC systemer de siste 25 årene.Siemens har to konsepter, henholdsvis HVDC Classic og HVDC Plus.

HVDC Classic - En HVDC er link basert på HVDC Classic forbinder to separate AC systemer via lange overføringslinjer eller sjøkabler.

HVDC Plus (VSC Teknologi) - HVDC Plus er en avansert og fleksibel løsning når tilgjengelig plass er en begrensning. Løsningen er ideell for transmisjonsløsninger til offshore plattformer og vindparker.


FACTS (Flexible AC Transmission Systems)

FACTS øker påliteligheten og reduserer kostnadene i et AC transmisjonsnett. Gjennom levering av induktiv og reaktiv effekt til nettet øker kvaliteten og effektiviteten transmisjonsnettet. Siemens er en ledende leverandør av FACTS og leverer prosjekter og pålitelige tekniske løsninger over hele verden.

FACTS består av ulike løsninger som SVC, SVC Plus, seriekondensatorer og tradisjonelle kondensatorbatterier.


Grid Access Offshore

Som verdens eneste integrerte energiteknologiselskap kan Siemens levere komplette løsninger for nettilkobling av store kraftmengder. Ved tilkobling av store offshore vindparker kan Siemens levere turnkey strømforsyningsanlegg basert på FACTS, HVDC, plattformer med mer. Siemens har bred erfaring og er markedsleder for nettilkobling av store vindparker i Danmark og England.


Testutstyr

Siemens representerer firmaet Omicron i Norge. Omicron er internasjonalt selskap som leverer innovative løsinger for testing av primær- og sekundærutstyr. Ved å kombinere innovasjon, bruk av siste tilgjengelige teknologi, kreative softwareløsninger har Omicron oppnådd status som markedsleder innen sine områder.