Distribusjonsprodukter

Energitapet i det norske overføringsnettet er anslått til om lag 10%. Siemens sine løsninger sikrer en optimal, robust og sikker energiforsyning, samt smarte løsninger for overføring og styring av distribusjon og forbruk.

Produktene for fordelingsnettet omfatter nettstasjoner, fordelingstransformatorer, bryteranlegg, lavspenningstavler, friluftsbrytere, utstyr for automatisk seksjonering, sikringer og avledere.Mesteparten av utstyret produseres i fabrikken i Trondheim. Dette gir nærhet til markedet og mulighet til å utvikle/tilpasse produktene til kundens behov.

Nettstasjoner

Siemens har levert komplette nettstasjoner til norsk energiforsyning siden begynnelsen av 60-tallet. Det benyttes SF6-isolerte bryteranlegg, som er driftssikre under alle klimaforhold og som har lang levetid. SF6-anleggene finnes i mange varianter for alle koblingsbehov.


Nettstasjoner - Utvendig betjening

Den trykkimpreginerte trekledningen kan beises i valgfrie farger. Valgene gjør stasjonene lett å tilpasse til omgivelsene. I nettstasjonene våre benytter vi pulverlakkerte galvaniserte stålplater med høy korrosjonsfasthet. Fundamentene er av aluminium.


Nettstasjoner - Innvendig betjening

De innvendig betjente stasjonene lages av de samme materialene som de utvendig betjente, pulverlakkert alusink-plate med trykkimpregnert trekledning, fundamenter av aluminium eller betong og tak i mange utførelser. Løsningen har mulighet for stor anleggstilpasning. Holdbarhet, driftssikkerhet og personsikkerhet er stikkord som Siemens legger stor vekt på i sin utvikling og produksjon.


Lavspenningstavler

Lavspennings energifordeling,SiVACON H4, er tilpasset energiverk og egner seg for frittstående nettstasjoner og energifordelinger i bygg. Skapet kan utstyres med sikringslister, effektbrytere og utstyr for måling og overvåking etter behov.


Sikringslister

Sikringslastskillebryter leveres i utførelse 160A, 400A og 1250A for lavspenningstavler, nettstasjoner og kabelfordelingsskap.


Sikringer

Den beste beskyttelse for din fordelingstransformator.
For 12 kV kan vi levere sikringer for trafoer opptil 1000 kVA. For 24 kV kan vi levere sikringer for trafoer opptil 1600 kVA.


Avledere

Overspenningsavledere 
Våre avledere finnes både for 12 og 24 kV nett og med ulike data for krypestrømlengde og energiopptaksevne. De kan integreres i friluftsbryterne.


Friluftsbrytere 12/24kV

Siemens har helt siden begynnelsen på 60-tallet vært ledende på området friluftsbrytere. Hele tiden har bryteren blitt forbedret mht. konstruksjonen og utviklingen av nye materialer.


Fordelingstransformatorer

Oljefylte fordelingstransformatorer brukes for den laveste distribusjonsspenningen.