Mobility

Sømløs transport

Integrated Mobility

Siemens jobber med å gjøre det enklere og mer komfortabelt å reise kollektivt gjennom sømløs transport mellom ulike transportformer med informasjon og betalingstjenester før, under og etter reise.



Skinnegående trafikk

Rail Solutions

Pålitelige og miljøvennlige transportsystemer er avgjørende for et velfungerende transport-system. Vi kan hjelpe dere å finne løsninger som oppfyller krav til komfort og effektivitet fra dagens stadig mer kravstore passasjerer.