Mobility

Sømløs transport

Integrated Mobility

Siemens jobber med å gjøre det enklere og mer komfortabelt å reise kollektivt gjennom sømløs transport mellom ulike transportformer med informasjon og betalingstjenester før, under og etter reise.Skinnegående trafikk

Rail Solutions

Pålitelige og miljøvennlige transportsystemer er avgjørende for et velfungerende transport-system. Vi kan hjelpe dere å finne løsninger som oppfyller krav til komfort og effektivitet fra dagens stadig mer kravstore passasjerer.