Styret i Siemens AS

Styremedlemmer

Ulf Troedsson, styreleder
Kjell Pettersen, styremedlem
Anne Marit Panengstuen, styremedlem
Roy Lund, styremedlem (ansatterepresentant)
Børge Tjelta , styremedlem (ansatterepresentant)
Oddrun Bjørnaas, styremedlem (ansatterepresentant)

Varamedlemmer

Nils Klippenberg
Kjell Olav Strømsli (ansatterepresentant)
Ann Helen Nesse Sætre (ansatterepresentant)
Anita Saugerud (ansatterepresentant)

Siemens AG Management & Corporate Structure