Selskapsledelsen i Siemens AS

Ledelsen


Anne Marit Panengstuen  
konsernsjef
høyoppløselig

 


Kjell Pettersen
økonomidirektør 
høyoppløselig


Divisjoner


Nils Klippenberg
divisjonsdirektør 
Energy Management 
høyoppløselig


Urban Hedman   
fungerende divisjonsdirektør 
Building Technologies


Lars J. Andresen 
divisjonsdirektør
Mobility
høyoppløselig


Anne Marit Panengstuen
fungerende divisjonsdirektør
Power & Gas,
Power Generation Services
høyoppløselig


Anne Marit Panengstuen
divisjonsdirektør
Process Industries and Drives
høyoppløselig


Håkon Rem
divisjonsdirektør
Digital Factory
høyoppløselig


Richard Jaros 
divisjonsdirektør 
Process Solutions
høyoppløselig

 


Frode Tobiassen
divisjonsdirektør
Subsea


Communication - Human Resources - Legal


Gry Rohde Nordhus 
kommunikasjonsdirektør 
høyoppløselig

 


Sissel Vien 
personaldirektør
høyoppløselig


Matthias Geiger 
juridisk direktør
høyoppløsellg


Fredrik Altmeier
administrerende direktør
Siemens Healthineers