Kontaktpersoner i Siemens Norge

Ledelsen

Anne Marit Panengstuen  
administrerende direktør
høyoppløselig

 

Kjell Pettersen
økonomidirektør 
høyoppløseligDivisjonsdirektører

Nils Klippenberg
divisjonsdirektør 
Energy Management 
høyoppløselig

Tore Tomter

Tore Tomter   
divisjonsdirektør 
Building Technologies

høyoppløselig

Anne Marit Panengstuen
fungerende divisjonsdirektør
Process Industries and Drives
Power & Gas,
Power Generation Services
Digital Factory
høyoppløselig

Lars J. Andresen 
Direktør
Siemens Mobility AS
høyoppløselig

Bjørn Einar Brath

Bjørn Einar Brath
divisjonsdirektør 
Process Solutions
høyoppløselig

 

Frode Tobiassen
divisjonsdirektør
SubseaCommunication - Human Resources - Legal

Gry Rohde Nordhus 
kommunikasjonsdirektør
høyoppløselig

 

Sissel Vien 
personaldirektør
høyoppløselig

Matthias Geiger 
juridisk direktør
høyoppløsellg