Kontaktpersoner i Siemens Norge

Ledelsen

Anne Marit Panengstuen
administrerende direktør
høyoppløselig

Kjell Pettersen
økonomidirektør
høyoppløselig


Nils Klippenberg
Direktør
Smart Infrastructure
høyoppløselig

Frank Bråthen
Direktør
Digital Industries
høyoppløselig

Tore Tomter

Tore Tomter
Direktør
Byggteknologi

høyoppløselig

Bjørn Einar Brath

Bjørn Einar Brath
Direktør
Offshore Process Solutions
høyoppløselig

Frode Tobiassen
Direktør
Subsea

Lars J. Andresen
Direktør
Siemens Mobility AS
høyoppløselig


Kommunikasjon, HR, Jura

Stian Thorsrud
Pressesjef
høyoppløselig

Sissel Vien
personaldirektør
høyoppløselig

Matthias Geiger
juridisk direktør
høyoppløsellg