Mer enn 10.000 nye oppfinnelser i året

Visste du at Siemens årlig investerer mer enn 45 milliarder kroner til forskning og utvikling, og at vi helt fra begynnelsen har vært en pioner innen våre områder?

Siemens ble grunnlagt på et teknologisk gjennombrudd som endte med å skrive verdenshistorie. Telegraflinjen mellom Frankfurt og Berlin ble en realitet da kongen av Preussen i 1849 via den nye oppfinnelse fikk beskjed om at nasjonalforsamlingen hadde valgt ham til Keiser Friedrich Wilhelm IV av Tyskland, kun en time etter avstemningen. Før ville det ha tatt en uke før beskjeden kunne overleveres. Telegrafen kombinerte en oppfinnsom bokstavviser med en liten lokal elektromotor. Den gjorde det mulig å sende telegrammer lettere og mer effektivt ved at man nå kunne bruke bokstaver i stedet for morsealfabetet.

 

I dag er Siemens aktiv innen stort sett alle elektronikk- og elektrotekniske områder, og har 150 forsknings- og utviklingsavdelinger i mer enn 30 land. Siemens AG bruker mer enn 45 milliarder kroner på forskning og utvikling. Til sammenligning utgjør samlet privat og offentlig forskning i Norge mindre enn en tredjedel.

 

Dette mangeårige fokuset på innovasjon har gitt oss posisjonen som den virksomheten med det største antallet registrerte patenter i Europa og Asia. Innsatsen har også gitt Siemens-navnet en sterk posisjon når forbrukere, virksomheter og offentlige myndigheter over hele verden skal velge av produkt- eller løsningsleverandør.


Kreativ teknologi

Suksesshistorier som visertelegrafen har siden vært kjennetegnet for Siemens i kombinasjon med stor oppfinnsomhet og teknologisk dyktighet. Virksomheten har vært involvert i utviklingen av en mengde oppfinnelser - som elektriske sporvogner, tog, telex, flymotoren, elektronmikroskopet og digitale telekommunikasjonsanlegg.

 

I dag løser Siemens oppgaver innenfor miljø, energi, industri, informasjon, telekommunikasjon, trafikk, bygningsautomasjon, sikringsteknikk og sykehusutstyr – og utvikler og selger høreapparater, lyskilder og hvitevarer med mer under Siemens-navnet.

Investering i oppfinnelser

Hvert år investerer Siemens mer enn 45 milliarder kroner på forskning og uyvikling. På verdensbasis er ca. 50.000 medarbeidere ansatt på forsknings- og utviklingsoppgaver. Innsatsen på Siemens forskningssentre rundt om i verden resulterer årlig i cirka 10.000 oppfindelser. Siemens har i dag mer enn 62.000 patenter.

Investering i mennesker

Siden grunnleggelsen har Siemens gått foran på en rekke sosiale områder i en tidlig erkjennelse av at teknologiske forandringer også medfører omfattende sosiale forandringer. Siemens forstod hvor viktig dyktige og lojale medarbeidere er for en virksomhets overlevelse og udvikling. Man innførte tiltak som overskuddsdeling, kortere arbeidsdag, pensjonsordninger og helseundersøkelser. Dette fremtidsrettede menneskesynet følger Siemens den dag i dag, og resulterer i en stor lojalitet og stolthet ved å være ansatt i Siemens.