Siemens - en lang historie

Visste du at det ikke er noe annet selskap enn Siemens folk flest er i kontakt med i så mange situasjoner i løpet av en dag?

Siemens har mer enn 170 års historie bygget på teknologi og innovasjon. Mange av Siemens' produkter og løsninger har hatt en sentral plass i utviklingen frem til dagens velferdssamfunn.

 

Siemens ble grunnlagt 1. oktober 1847 i Berlin av Werner Siemens og Georg Halske, som var henholdsvis elektroingeniør og urmaker. Firmaet ble etablert på bakgrunn av en visertelegraf. En visertelegraf, som den gang var en banebrytende ny kommunikasjonsteknologi, er et sinnrikt system som automatisk telegraferer den bokstaven en viser stilles inn på.

 

Werner Siemens, som ble adlet i 1888, og dermed fikk tilføyelsen von til sitt navn, var en dyktig forretningsmann. Han opprettet på et tidlig tidspunkt i firmaets historie datterselskaper i utlandet, de første i St. Petersburg og London.

 

Forretningsideen var å utvikle ny teknologi innenfor elektroteknikk og hurtig omsette dette til Siemensprodukter. Det var lyskilder, heiser, trikker, generatorer, telefoner osv. Alt var produkter som i stor grad bidro til den teknikkbegeistring som medførte til de store omveltningene i industrien i Europa ved overgang til det 19. århundre.

 

Werner von Siemens så også den sosiale siden av de store endringer den industrielle produksjonen medførte, og han forstod betydningen av dyktige og lojale medarbeidere. Derfor ble Werner von Siemens foregangsmann på en rekke sosiale områder og innførte bl.a. overskuddsdeling, kortere arbeidsdag enn andre firmaer på den tiden, pensjonsordninger og helseundersøkelser.

 

Da Werner von Siemens døde i 1892 etterlot han seg et firma med ca. 4.500 medarbeidere. Et firma med høye etiske verdier, dyktige medarbeidere med stor innovasjonsevne og forretningsmessig sans - egenskaper som også i dag er bærende og forutsetningen for at Siemens er et av verdens største selskap.

Historikk i Norge

Siemens ble etablert i Norge i 1898, men hadde allerede levert elektrisk belysning og installasjoner ved flere fabrikker, tresliperier og telefonsentraler. Det første elektriske lysanlegget i Norge ble for øvrig installert ved Lisleby Brug ved Fredrikstad i 1877.

 

Selskapet ble først etablert under navnet Siemens & Halske Norsk Aktieselskab, senere Norsk Aktieselskab Siemens-Schuckert i 1903, Siemens Norsk Aktieselskap i 1929 og endelig Det Norske Elektrisitets-Aksjeselskap Siemens i 1945. Vannkraft og elektrisitetsverksutbygging i de store byene var dominerende i begynnelsen, naturlig etterfulgt av satsing på elektrokjemiske og metallurgiske anlegg.

 

Under mellomkrigstiden var det et stort behov for kabler, elektriske ledinger, installasjonsmateriell og armaturer til industrien, og dette, sammen med etbalering av selskap for husholdningsapparater i 1928, bidro til at bedriften kom gjennom en ellers økonomisk vanskelig periode for landet.

 

Etter andre verdenskrig ble alle Siemens-selskapene solgt til Bergens Telefoncompagni, senere Bergen Industri-Investering AS, og deretter AS Proton. I 1960 godkjente Stortinget at Proton-selskapene ble solgt til Siemens AG, og i 1962 endret Proton AS navn til Siemens Norge AS. Dette ble endret til Siemens AS i 1970.