Siemens Compliance System

Å være et ansvarlig selskap er fundamentet for vår virksomhet. Med vårt compliance system vil vi etablere god forretningsskikk i både sinn og handlinger hos alle Siemens ansatte.

For Siemens betyr integritet å oppføre seg i henhold til våre verdier - responsible, excellent - innovative. Det gjelder uansett hvor i verden vi driver virksomhet. Det viktigste for integritet er god forretningsskikk: det betyr overholdelse av gjeldende lover, men også overholdelse våre egne retningslinjer. Vi har null toleranse for korrupsjon og overtredelse av prinsippene for rettferdig konkurranse.

 

Siemens Compliance System er inndelt i tre deler: "Unngå/Prevent", "Oppdage/Detect" og "Respondere/Respond". Hver del omfatter en rekke aktiviteter som til sammen skal sikre at vår virksomhet gjennemføres i overensstemmelse med gjeldende lovgivning, såvel som våre egne interne retningslinjer.

Siemens Compliance System


Tell Us

Siemens ansatte og ledere, kunder, leverandører og andre forretningspartnere, såvel som Siemens eksterne interessenter kan bruke varslingstjenesten for god forretningsskikk "Tell Us" til å rapportere mulige overtredelser av gjeldende lover og etiske retningslinjer (Business Conduct Guidelines). Det er adgang til "Tell Us" på alle tidspunkter, dag eller natt, fra overalt i verden og tjenesten er gratis. Rapporteringen skjer på en sikker, fortrolig, og hvis ønsket, anonymt vis.


Ombudsmann

Siemens har utnevnt en ekstern ombudsmann som et nøytralt kontaktpunkt i tillegg til eksisterende varslingsveier. Ombudsmannen kan kontaktes av både ansatte og eksterne som ønsker å rapportere mulige brudd på god forretningsskikk, gjeldende lover og interne retningslinjer.