Lærlinger i Siemens

Tavlemontør lærlinger

 I Siemens Trondheim har vi for tiden 10 lærlinger som tavlemontører.Her produserer vi innovative kraftelektronikk- og tavleløsninger. DESSVERRE TAR VI IKKE INN NOEN NYE LÆRLINGER FOR 2016/17 dette på grunn av mindre oppdrag som følge av omstillingene i oljesektoren.

Vi tar dessverre heller ikke inn lærlinger innen Automatisering.


Hva er en tavlemontør?

En tavlemontør monterer elektriske skap (tavler) som kan brukes i industrien, på oljeplattformer, på skip, på sykehus, i offentlige bygg eller institusjoner.

Hva gjør en tavlemontør på Siemens?

Tavlemontasje består av to hoveddeler, en mekanisk montasjedel og en elektrisk montasjedel. Først blir de mekaniske delene (montasjeplater, braketter, kobberskinner osv.) satt opp. Deretter blir de elektriske komponentene montert opp og koblet sammen etter et koblingsskjema. Tavlemontøren utfører hele montasjejobben fra A til Å.
Siemens lager hovedsaklig skreddersydde løsninger til sine kunder. Dette gjør at alle anleggene er forskjellige, slik at du får nye utfordringer på hver jobb.

Hvordan er kurs- og opplæringsopplegget?

Som lærling i Siemens vil du bli tildelt en fadder som vil følge deg opp under hele det 2 –årige opplæringsløpet. Du vil gjennomgå et gjennomarbeidet og omfattende  opplærlingsopplegg. Siemens ble i 2005 unevnt av Utdanningsdirektoratet  til  Demonstrasjonsbedrift for vårt fagopplærings- og lærlingesystem.

Hva er jobbmulighetene?

Nesten alle lærlinger som fullfører lærlingeperioden, får fast ansettelse i Siemens etter avlagt fagprøve. Siemens ønsker også å stimulere sine medarbeidere til videre utvikling og etterutdanning. For de som ønsker dette, er det mange karrieremuligheter innad i Siemens.

Søknad

Per e-post

Frank Drevland

Per post

Siemens AS
7493 Trondheim
ATT.: Frank Drevland

Dersom du har spørsmål om tavlemontørfaget eller om lærling i Siemens, kontakt:

Frank Drevland
Mobil: +47 930 83 210