Rekrutteringsprosessen

Hva ser vi etter?

Hva vi ser etter i den enkelte kandidat varierer i forhold til de arbeidsoppgavene som skal løses. Vi tar inn både bachelor- og masterutdannede, nyutdannede og personer med lang erfaring. Karakterer betyr en del, spesielt for nyutdannede, men er ikke det eneste utvalgskriteriet.

Med vår utstrakte internasjonale virksomhet, legger vi vekt på gode språkkunnskaper og evne til å samarbeide godt med andre, også kollegaer med en annen kulturell bakgrunn. Det er viktig å kunne ta initiativ og ansvar. Du må også ha evne og vilje til raskt å kunne sette deg inn i komplekse problemstillinger.

 

For noen stillinger, slik som serviceingeniør, kan det være fordel med praktisk erfaring og ikke bare teoretiske kunnskaper. Dersom du fra før av har erfaring med Siemens produkter, er det selvsagt positivt!

Hos oss jobber det mange høyt kompetente medarbeidere som brenner for sitt fagområde. Vi håper du gjør det samme! Det er også viktig for oss at du kan være en god Siemensambassadør ved å etterleve våre verdier (Responsible, Excellent, Innovative) og at du ønsker å være med på å oppnå vårt mål om å bidra til et bærekraftig samfunn ved hjelp av teknologiske løsninger.

Hvordan er selve rekrutteringsprosessen?

Rekrutteringsprosessen starter som regel med at du registrerer deg som søker på en av våre ledige stillinger (Se link til høyre på siden).
 
Den rekrutterende leder vil i samarbeid med en konsulent fra vår HR/Personalavdeling gjennomgå din CV og søknad. Noen av søkerne med aktuell bakgrunn for stillingen vil bli kalt inn til en samtale hvor du får anledning til å presentere deg nærmere og hvor du vil få mer informasjon om stillingen. Vi ønsker da spesielt å forstå din faglige bakgrunn og din motivasjon for stillingen. Det kan også være at vi tar et kortere telefonintervju før en samtale ansikt til ansikt.


Dersom du fremdeles har en sterk motivasjon for jobben og vi ønsker å vurdere deg nærmere som kandidat, vil vi normalt invitere deg til en dybdesamtale hvor vi blir enda mer kjent med deg som person. I den forbindelse benytter vi ofte en personlighetstest som et grunnlag for diskusjon. Vi bruker kun tester som er Veritas godkjente og våre medarbeidere er sertifiserte i bruken av disse. Evnetester og case/oppgaver benyttes også i enkelte av våre rekrutteringsprosesser. Vi vil også innhente referanser på de mest aktuelle kandidatene.
Kandidaten som er best egnet ut i fra spesifikasjonen til den enkelte stillingen, vil til slutt få et tilbud om ansettelse og det blir laget en ansettelseskontrakt.


Alle søkere som blir kalt inn til intervju, vil av sikkerhetsmessige årsaker, bli bedt om å vise legitimasjon.
Vi samarbeider også med eksterne rekrutterere og i noen tilfeller vil det første møte i rekrutteringsprosessen være med disse.

Det er alltid et godt tips å sette seg godt inn i stillingsannonsen og de arbeidsoppgaver og krav til søker som står der. Gå gjerne inn på våre nettsider og gjør deg kjent med Siemens som selskap før du kommer til intervju.

Lykke til!