Tools

Siemens NorgeSiemens Norge

Digital identitet


Siemens utsteder digitale sertifikater ("Sertifikater", også kjent som "Digital ID") til sine ansatte og agenter, kjente forretningspartnere og Siemens' nettsteder i samsvar med følgende:

Følgende grunndokumenter i Siemens' offentlige nøkkelinfrastruktur ("PKI") er tilgjengelig på anmodning, om nødvendig og hensiktsmessig, fra kontaktkontoret det vises til i "Public Key Infrastructure Disclosure Statement":

  • Praksiserklæring om Sertifikatutstedelse ("CPS") for:


o Siemens Business Services Root CA ("SBS"); o Siemens Sertifikatutsteder(e) (Issuing Certification Authority(ies) ("CA(s)")

  • Sertifikatpolicy ("CP") for


o Internt Siemens bruk ("CP 1"); og o Ekstern bruk av kjente forretningspartnere ("CP 2")

  • Akronymer og definisjoner for CPS og CP

  • Mønsteravtale med forretningspartner, "Certificate Usage and Electronic Transaction Agreement with Known Business Partner for Siemens Issuing CA-Issued Certificates" (med ansvar for hver parts sluttbruker(e), som både har et Siemens Sertifikat ("abonnent(er") og som er avhengig av et Siemens Sertifikat ("avhengig part(er))

  • Mønsteravtale med en avhengig part (med ansvar for sluttbruker(e) av kjent(e) forretningspartner(e) som kun er avhengig part(er) - ikke abonnent(er).

  • Andre gjeldende retningslinjer, herunder retningslinjene for første generasjon av Siemens' Sertifikatutsteder(e) "CA001" og "CA001 (2002)"


Begrenset garanti og fraskrivningsklausul/ansvarsbegrensning

Med mindre annet er uttrykkelig bestemt i en gjeldende avtale med en autorisert avhengig part eller abonnent, fraskriver Siemens' Sertifikatutsteder(e) seg uttrykkelig alle tilsikringer, garantier (uttrykkelige eller underforståtte) og ansvar - med unntak for forsettlig handling og grov uaktsomhet - med hensyn til Sertifikatenes funksjonalitet, utstedelse, bruk, gyldighet eller nøyaktighet, herunder identiteten til enhver person navngitt i et Siemens Sertifikat eller deres myndighet til å opptre på vegne av Siemens.

Sertifikater fra Siemens Sertifikatutsteder ("Siemens Certification Authority Certificates")
Siemens har gjort følgende Sertifikater fra Sertifikatutsteder(e) tilgjengelige for nedlasting:

SBS Root-CA
Gyldig fra 17. juni 2003 til 17. juni 2015.
Sertifikatets fingeravtrykk:
(SHA-1) 206F 31ED 2722 6154 4710 CD19 4B34 6A48 207B 53EB

Siemens Issuing-CA Class End-Entity
Gyldig fra 10. juli 2003 til 10. juli 2009
Sertifikatets fingeravtrykk:
(SHA-1) 093B DBDB 5E51 7C0F 76CF 6B30 E45D F104 998A D3C7

Certificate CA 001 (2002) (første generasjon av Siemens PKI),
Gyldig fra 24. juli 2002 til 24. juli 2008
Sertifikatets fingeravtrykk:
(SHA-1) ACA1 0229 A584 CCAE 3776 C99B 4E8B BDB3 966F 477F

Sertifikat CA 001 (første generasjon av Siemens PKI)
Gyldig fra 3. november 1998 til 2. november 2004
Sertifikatets fingeravtrykk:
(SHA-1) 286E 72DF ABE0 0FF5 E52D 46D8 3D1C 863F 20CA FECD

Beskrivelsene av aktuelle applikasjoner (nettleser, e-post klient, osv.) viser hvordan man kan importere Sertifikatene fra Siemens Sertifikatutsteder(e) til applikasjonens omgivelser.

Tilbakekallingslister for sertifikater

Siemens har gjort følgende Tilbakekallingslister ("Certificate Revocation Lists")(CRL(s) for Sertifikater utstedt av Siemens' Sertifikatutsteder(e) tilgjengelig for nedlasting:

Nedlasting av Tilbakekallingsliste(r) (fra ethvert tilgangspunkt) innebærer godkjenning av

"Siemens Public Key Infrastructure Disclosure Statement".

Last ned Siemens Issuing CA CRL

Last ned SBS Root CA CRL
Offentlig depot for sertifikater (Public Certificate Repository)

Siemens driver et offentlig tilgjengelig sertifikatdepot. I dette depotet lagres Sertifikatene for Siemens PKI. Sertifikatdepotet er tilgjengelig på Internett for å aktivere utveksling av sikker e-post med Siemens.

Bruk av Siemens Sertifikater (herunder nedlasting fra Sertifikatdepotet) innebærer godkjennelse av


For å hente Sertifikater fra depotet, må det settes opp og konfigureres som en LDAP-filkatalog i det respektive krypteringsprogrammet for e-post.

Brukerinstruksen for Siemens forretningspartnere for sikker kommunikasjon med Siemens via Outlook inneholder en detaljert beskrivelse av hvordan dette kan gjøres i Outlook ved bruk av krypteringsfunksjonene.

Tilgang

Domenenavn

IP-adresse

Port

Søk

Siemens

cl.siemens.com

194.138.38.161

389

O=Trustcenter


PGP-sertifikater i Sertifikatdepotet:
Sertifikatdepotet inneholder også Siemens' PGP-sertifikater. Det kan brukes med alle PGP-klienter som understøtter LDAP.

European Bridge CA

Siemens er medlem av

European Bridge CA. European Bridge CA driver en virtuell katalogtjeneste. Sertifikater fra deltakere fra forskjellige selskaper kan bli oppringt via denne katalogtjenesten. I dette tilfelle blir LDAP-søk fra Bridge-CA videresendt til depoter i tilknyttede organisasjoner. Man kan også ringe til Simenes PKI Sertifikatdepot via denne tjenesten.

For å bruke Bridge-CA Repository må det settes opp og konfigureres som en LDAP-filkatalog med det respektive krypteringsprogrammet for e-post:

Tilgang

Domenenavn

IP-adresse

Port

Bridge-CA

directory.bridge-ca.org

213.61.227.207

389