Testsenter Wegberg-Wildenrath

Wegberg-Wildenrath Test Center er Europas eneste testsenter for jernbanesystemer. Her gjennomføres omfattende tester av jernbanemateriell og systemer.

Wegberg-Wildenrath Test Center har fokus på sikkerhet og pålitelighet for løsninger og systemer. Typetesting, nye systemkomponenter, nye generasjoner av vogner og sporutstyr, alt blir omfattende testet før det settes i produksjon. Eventuelle feil og mangler blir utforsket og eliminert før produktet eller løsningen lanseres for våre kunder.