Transformatorer

I all elektrisk infrastruktur, industri og husholdinger spiller transformatorer en nøkkelrolle for en pålitelig strømforsyning. I mer enn 100 år og i mer enn 100 land er transformatorer fra Siemens synonymt med topp kvalitet – et resultat av ideer, fagkunnskap og erfaring.

Siemens produserer sine transformatorer fra over 20 fabrikker over hele verden. Det norske markedet betjenes av velkjente fabrikker i det sentrale Europa.

Siemens leverer en komplett rekke av transformatorer som omfatter:
Krafttransformatorer, HVDC transformatorer, distribusjonstransformatorer, reaktorer og spesialløsninger for industri og bane.


Krafttransformatorer

Siemens leverer krafttransformatorer som tilfredsstiller alle krav til ytelse, spenning, tap, driftsforhold, støy, tilkobling, type kjøling, transport, etc., og disse kan ha automatisk spenningsregulering eller manuell spenningsomkobling. Krafttransformatorer leveres med separate viklinger aller som autotransformator. For ytelser mellom 2 og 1000 MVA og for spenninger opp til 1500 kV. Alle transformatorer produseres iht. IEC 76, VDE 0532 eller andre nasjonale eller internasjonale standarder.


Oljefylte Fordelingstransformatorer

Oljefylte fordelingstransformatorer brukes for den laveste distribusjonsspenningen.

Fordelingstransformatorer

Fordelingstransformatorer Leveringsprogrammet omfatter transformatorer opp til 36 kV, med ytelser fra 50 kVA til 2500 kVA. Oljefylte distribusjons-transformatorer er blitt levert til elverk og industri gjennom alle år.

Distribusjonstransformatorer lages i standard utførelse med konservatortank eller i hermetisk tett utførelse etter de siste standarder, og har utmerkede elektriske, mekaniske og termiske egenskaper.


GEAFOL - epoksyisolerte transformatorer

Der de største krav til sikkerhet stilles, for eksempel på sykehus, flyplasser, i tunneler, i kraftverk, gruver, offshore osv., bør det velges GEAFOL transformatorer. GEAFOL transformatorer er driftssikre, støysvake og vedlikeholdsfrie.

Fremfor alt er egenskapene til GEAFOL transformatorer ved brann forårsaket av indre feil eller utenforliggende brannkilder helt enestående. GEAFOL karakteriseres som ikke brennbar ved lysbuefeil og selvslukkende ved ytre tilførsel av varme.

GEAFOL leveres i ytelser fra 50 kVA til 40 MVA og for spenninger opp til 36 kV.