Testutstyr

Siemens representerer firmaet Omicron i Norge. Omicron er internasjonalt selskap som leverer innovative løsinger for testing av primær- og sekundærutstyr. Ved å kombinere innovasjon, bruk av siste tilgjengelige teknologi, kreative softwareløsninger har Omicron oppnådd status som markedsleder innen sine områder.