Nettanalyse

Siemens er verdensledende innenfor elektriske nettanalyser for produksjon, transmisjon, distribusjon og industri/offshore. Her er våre løsninger:

Konsulentbistand/ Analyse

I dagens liberaliserte kraftmarked møter energiselskaper mange utfordringer som ofte krever nye innovative metoder og verktøy for å kunne løses. Utfordringene er blant annet krav fra myndighetene gjennom forskrifter som beredskap i kraftforsyningen, leveringskvalitet osv.

Nettselskapene opplever økende komponentalder, mindre teknisk personell i selskapet kombinert med et ønske fra eierne om mer kostnadseffektiv drift. Siemens har kompetanse og ressurser til å sikre at nettet er pålitelig, stabilt, fleksibelt og forsyningssikkert.

Integrering av fornybar energi i distribusjon og transmisjonsnett medfører store utfordringer. Spenningsprofil og effektflyt i nettet kan endres radikalt ved bygging av ny produksjon. Analyse kreves for å synliggjøre problem, sette i drift tiltak og oppnå sikker drift av nettet.

Oljeindustrien søker stadig innovative løsninger for energiproduksjon under utfordrene omstendigheter. Nye reguleringer sier at oljeselskapene skal se på mulighet for elektrifisering ved alle nye utbygninger. Elektrifisering av den norske sokkelen krever nytenkning og grundige analyser innen områder der Siemens har genuin kompetanse.

Siemens kan være behjelpelig både med å utføre enkeltprosjekter og være en langsiktig støttespiller i planlegging og prosjekter.

Siemens har blant annet kompetanse og ressurser innen følgende områder:

  • Kraftsystemanalyser

  • Transformator inrush- studier

  • Integrasjon av vindkraft

  • Elektrifisering fra land

  • Pålitelighetsanalyse

  • Småskala kraftproduksjon

  • Reléplanlegging

  • Systemdynamikk

  • Måling og dimensjonering av jordingssystem


Software/ Nettberegningsverktøy

Vi tilbyr mange ulike beregningsverktøy og annen software for å løse utfordringer hos energibransjen i verden. Noen av disse verktøyene er PSS®E, PSS®SINCAL og PSS®ODMS.

PSS®E (Power System Simulator for Engineering) er et beregningsverktøy for alle typer analyser av det elektriske transmisjonsnettet. Siden introduksjonen i 1976 har PSS®E blitt det mest omfattende, teknisk avanserte og mest brukte kommersielt tilgjengelige verktøyet for å løse daglige utfordringer og spesielle problemstillinger for transmisjonsselskaper rundt omkring i verden. PSS®E er i dag i bruk i over 123 land.

Siemens har også levert beregningsverktøy spesielt utviklet for industri-, offshore-, transmisjons- og distribusjonsnett siden 1980-årene. PSS®SINCAL (Siemens Network Calculation) er et verktøy for analyser og design av forskjellige typer elektriske nett og kraftsystem. Basismodulen inneholder lastflyt- og kortsluttningsberegninger, mens andre moduler som for eksempel stabilitet, vern, harmonisk, optimalisering, motorstart, EMT-beregninger og pålitelighet kan integreres etter ønske.  PSS®SINCAL kan også benyttes for beregninger på fjernvarme, gass- og vannrørnett.

Mange nettselskaper kan ha utfordringer med å ha en pålitelig datamodell av det elektriske nettet sitt for de applikasjonene selskapet benytter seg av. Dette kan være applikasjoner for blant annet drift, vedlikehold og planlegging. Siemens har utviklet et verktøy, PSS®ODMS, for vedlikehold og integrasjon av data mellom de ulike applikasjonene, samt integrasjon av real-time data mot dette verktøyet. ODMS er basert på internasjonale standarder som Common Information Model (CIM) og Generic Interface Definition (GID). Dette gjør ODMS til et kraftfullt verktøy der vedlikehold og endringer av datamodell for nettet gjøres kun en plass med integrasjon mot andre bedriftsrelaterte applikasjoner med behov for en kraftsystemmodell som f.eks planlegging, vedlikehold, og driftsentral, samt med muligheter for online analyser som er interessant for driftspersonellet.


Kurs og opplæring

Kompetansesenteret i Norge har ansvar for å arrangere ulike typer kurs innenfor fagfeltet. De standardiserte kursene for nettberegningsverktøyene kan arrangeres både hos Siemens og lokalt hos kunden. Det er også muligheter for spesialkurs, hvis dette er ønskelig.


Hvis noe av dette høres interessant ut; kontakt:
Haakon Engen 
Head of PTI
Mob: +47 982 07 916