Høyspenning

Siemens har over mange tiår levert høyspenningsprodukter og høyspenningsanlegg i Norge. Dette gir stor kompetanse i vår norske organisasjon. Vi tar på oss alt fra enkle produktleveranser til komplette turnkey anlegg med komplette elektropakker og øvrige entreprenørtjenester.  Produkter fra egen fabrikker sikrer service over hele levetiden, gir høy driftssikkerhet og lave levetidskostnader. Spenningsområdet er 52kV og oppover. I Norge er høyeste systemspenning 420kV.

Høyspenningsanlegg

Vi prosjekter, leverer og setter i drift høyspenningsanlegg 52-420kV med kompetanse fra egen organisasjon. Siemens leverer luftisolerte, gassisolerte og kompakte høyspenningsanlegg.

Luftisolerte anlegg sikrer en god balanse mellom ytelse og økonomi. Anleggene er driftssikre og komponenter er lett tilgjengelige for vedlikehold. De luftisolerte anleggene tar stor plass relatert til gassisolerte anlegg. Anleggene kan bygges ute eller inne.

Gassisolerte anlegg tar liten plass. En feltavgang inneholder i tillegg til selve effektbryteren også funksjoner for skillebrytere, jordingsbryter, måletransformatorer og kontroll- og vernutstyr. Moduler settes sammen til ønskede konfigurasjoner. Hele anlegget med samleskinner osv. er isolert med SF6-gass.Siemens produktrekke 8D ble introdusert i 1968, og Siemens har levert over 17000 felt verden over. Erfaring fra 230.000 feltårs ligger bak dagens produkter. Svært høy driftssikkerhet og ekstremt lave lekkrater gjør anleggene til en god investering. Gassisolerte høyspenningsanlegg leveres fra merkespenning på 72kV og høyere.

Kompakte anlegg er et alternativ til gassisolerte anlegg. Kompakte anlegg finnes i luftisolert utførelse eller i en blanding av luft- og gassisolert.


Høyspenningsprodukter

Våre høyspenningsprodukter møter alle dine krav til lave levetidskostnader med optimal tilgjengelighet i kontinuerlig drift. Produktene har korte tider for idriftsettelse, de er pålitelige, har lange serviceintervaller, er værbestandige og ekstremt motstandsdyktige mot jordskjelv. Vi fokuserer våre kunders ønske om god økonomi, sikkerhet, pålitelighet og tilgjengelighet med en global serviceorganisasjon med egne spesialister i Norge.

Teknologien i våre produkter setter internasjonale standarder. Vi sikrer den høye kvaliteten på våre produkter gjennom optimaliserte produksjonsprosesser, konstant produktutvikling og et sertifisert kvalitetssikringssystem.

Våre høyspenningsprodukter omfatter:
Effektbrytere, skille- og jordingsbrytere, måletransformatorer, avledere, gjennomføringer, spoler og kondensatorer.