Vi stiller spørsmålet fordi havet utenfor Norge har et av verdens beste vindforhold, og i Siemens har vi teknologien som kan utnytte vinden langt til havs. Vindhastigheten er nemlig både høyere og mer stabil på havet enn langs land. Våre vindmøller blir ofte foretrukket fordi de er ekstra robuste og tåler de røffe havforholdene.

Med Siemens' innovative teknologi kan vindturbiner settes på stadig dypere vann, uten å være festet til havbunnen.
Slik er det mulig å lage stadig mer ren energi, for å forsyne et økende energiforbruk og samtidig sikre en bærekraftig utvikling.