Integrert styringskonsept for tunneler

Siemens leverer komplette systemer for styring og overvåking av tunnelanlegg. Systemene overvåker miljøet og sikkerheten i tunnelen og styrer trafikkinstallasjonene.  Videobasert overvåkning og deteksjon gir økt sikkerhet for trafikantene.

Siden 1988 har Siemens i Norge vært ledende på styring og overvåking av komplekse tunnelanlegg. Systemene omfatter styring av trafikkinstallasjoner, overvåking av miljø og sikkerhet i tunneler, videobasert overvåking og deteksjon. Delsystemer for telefoni og radio kan implementeres etter behov.


Internasjonale standarder

Systemene er modulært oppbygget med moderne og velprøvd teknologi basert på Simatic og SINEC.  Simatic-familen omfatter et bredt spekter av automatiseringsprodukter som er velkjent for høy pålitelighet og driftssikkerhet.  SINEC omfatter et bredt spekter av kommunikasjonsløsninger.  Alt er bygget i henhold til internasjonale standarder over Ethernet, Profibus og Asi-bus.


Bredbåndstransmisjon

Open Transport Network (OTN).  Siemens leverer redundante systemer for integrert overføring video, data og telefoni på fiber. Systemene er modulært oppbygget og kan tilpasses større og mindre anlegg.


Videodeteksjon

For deteksjon av hendelser på vei, har Siemens komplette løsninger med videoovervåking. En modulær oppbygning gjør at systemene kan tilpasses større og mindre anlegg. Deteksjon av stoppede biler i tunnel, deteksjon av trafikkflyt på motorveier og deteksjon i lyskryss er typiske anvendelsesområder.