T-bane/Trikk

Urbanisering og ikke minst miljøutfordringene gir større utfordringer for kollektivtransporten.  Siemens er en av verdens ledende leverandører på området.

T-bane

Av alle T-baneleveranser fra Siemens, har Oslo en av banene som har hatt størst betydning for utviklingen av fremtidens T-baner. Den nye plattformen Inspiro har modulære løsninger med vogner og annet materiell som kan tilpasses de geografiske utfordringene, og likevel ligge i forkant både teknisk og kostnadsmessig. Inspiro er miljøvennlig, samtidig som den gir maksimal utnyttelse gjennom høy kapasitet og lave kostnader.


Trikk

Suksessfaktoren for bruk av kollektivtransport er effektivitet og tilfredse passasjerer. I Wien finner du trikken med verdens laveste inngangshøyde, og til Budapest har vi levert verdens lengste trikk.

Avenio er verdens mest moderne trikk med lavt gulvnivå. Designet er basert på tekniske analyser og alle komponenter er nøye testet. Et modulært konsept gjør at lengde, bredde, form, spenning osv. kan tilpasses de lokale trafikkforutsetningene. Avenio har løsninger som reduserer vedlikeholdskostnadene og er svært energieffektiv. Den kan også utstyres med energilagring for utnyttelse av bremsenergien.

ULF har et spesielt lavt gulvnivå. Med verdens laveste inngangshøyde, er denne trikken et førsteklasses produkt.

Combino Plus er en avansert trikk med lavt gulv. Den er komfortabel for passasjerene og ikke minst kost-effektiv for operatøren. Denne trikken er ideell der det er kort mellom holdeplassene, krappe svinger og reisetiden er kort.