Strømforsyning

Flere og flere mennesker har behov for å reise,  varer og gods skal transporteres og distribueres. Det stigende behov for mobilitet i samfunnet har store konsekvenser for vår måte å leve på, for miljøet og ikke minst for måten vi omgås på. Nåtidens og fremtidens utfordringer er å skape en effektiv og samtidig miljøvennlig transportsektor.

Elektriske tog skaper mulighet for økt anvendelse av vedvarende grønne energiformer, som for eksempel strøm fra vindmøller og vannkraftverk i transportsektoren. Siemens har et bredt spekter av komponenter og komplette løsninger innen både kjøreledningsanlegg og strømforsyningsanlegg.

Strømforsyning til tog, trikk og T-bane er et bredt område for Siemens Norge. Vår virksomhet er knyttet til materiell- og anleggsleveranser innenfor områdene likeretterstasjoner, omformere, koblingsanlegg, kontaktledningsanlegg og 3.skinne.

Kontaktledningsanlegg

Vi leverer anlegg og materiell både til jernbane og trikk. Siemens er spesielt kjent for leveransen
av systemene S 20 og S 25, som blant annet beskriver regler for bygging, prosjektering og beregning av nye anlegg.

3.skinneanlegg

Mange av Norges 3.skinneanlegg til Metro er levert av Siemens. Blant andre har vi levert 3.skinneanlegget til T-baneringen i Oslo.

Likeretterstasjoner

Siemens er en av de største leverandørene av likeretterstasjoner til T-bane og
 sporveisdrift Norge. Stadig større behov for hyppige ruter og flere vogner øker også
 behovet for strømforsyning.

Statiske omformerstasjoner

Komplette statiske omformerstasjoner samt koblings- og kontrollanlegg for
 roterende omformere er også innen våre kjerneområder.