Signalteknikk

Kravet til økt regularitet og pålitelighet setter svært strenge krav til sikkerheten ved fremføring av tog. Signalanlegget er et grunnleggende hjelpemiddel som sørger for sikker togfremføring mellom tog og hver enkelt stasjon.

All trafikk overvåkes i en togledersentral (CTC-sentral), som tar hånd om både regularitet og pålitelighet.

Vår teknologi har vært gjennom omfattende tester både i testlaboratorier og i praksis, og har allerede vært i drift over lengre tid i mange land.


Komplett sikkerhetssystem

Vi leverer komplette signalanlegg med trygg teknologi: fra signaler, drivmaskiner for sporveksler, sporfelt og akseltellere for lokalisering av tog, til sikkerhetskravene i det sentrale datasystemet. Vi har løsninger tilpasset krav for både jernbane og sporveier.

Vi har vært totalleverandør for utvidelse av signalanlegget for det nye dobbeltsporet fra Sandvika til Lysaker (satt i drift august 2011) og for Jernbaneverkets oppgradering av togledersentralene på Oslo S og i Drammen. Prosjektene gjennomførtes basert på sterk lokal kompetanse fra Siemens Norge.

Vi er leverandør for endringer på signalanlegget på Hoved- og Gardermobanen på stasjonene Lillestrøm, Eidsvoll og Frogner.

Vi er også leverandør av komplett ny fjernstyring til Bergensbanen.   


Oppdateringsprosjekter

Gjennom vårt samarbeid med Jernbaneverket har vi kontinuerlig utskiftningsprosjekter på mindre områder av banen - blant annet av drivmaskiner, signaler og sporfelt. Siemens er en sentral leverandør av komplett signalanlegg på markedet i dag.

Nye europeiske krav

Som medlem av UNIFE/UNISIG er Siemens i forkant og leverer tekniske løsninger i henhold til disse krav i Norge. ERTMS, de nye felles europeiske kravene til signalteknikk for togfremføring, er under innføring. Jernbaneverket planlegger en total utskiftning av signalanlegg i hele Norge frem mot 2030.