Integrert service

Vår servicefilosofi er basert på mange års erfaring som systemleverandør. Innovative service moduler for både rullende materiell og infrastruktur, gjør at vi kan skreddersy løsninger for din bedrift.  

Du vil raskt oppleve økt systemtilgjengelighet, reduserte personellkostnader og mindre behov for oppfølging av systemer. Dermed frigis bundet kapital, og din bedrift oppnår større fleksibilitet i markedet. Alt dette sørger for en vesentlig høyere kostnadssynlighet.

Vi har ulike servicekonsept, samt egne løsninger for blant annet reservedeler, dokumentasjon og opplæring, diagnose service, konsultasjon, finansiering osv.