T-bane og Trikk

Oslo Vognselskap AS

 • Leveranse av 345 -banevogner (115 togsett).


Kontaktledningsanlegg/ 3-skinneanlegg

Jernbaneverket:

 • Kambo - Sandbukta

 • Skogerparsellen

 • Kongsnut

 • Uksabotn

 • Fillipstad Stasjon

 • Grorud Verksted

 • Drammens bruene

 • Lodalen Vognhall

 • Sundland Verksted

 • Dale - Stanghelle

 • Daler krysningsspor

 • Daler – Hokksund, Returledning, Isolasjons- og jordingskoordinering

Oslo Sporveier:

 • Storo – Sinsen

 • T-baneringen


Omformere/koblingshus

Jernbaneverket:

 • Drammen koblingshus

 • Stavne omformerstasjon

 • Kjelland omformerstasjon

 • Alnabru koblingshus

 • Skoppum omformerstasjon

 • Leivoll omformerstasjon

 • Rombak koblingshus

Oslo Sporveier: Oppgradering til 750 V - Trikk:

 • Nybrua likeretterstasjon

 • Torshov likeretterstasjon

 • Gamlebyen likeretterstasjon

 • Skarpsno likeretterstasjon

 • Bislett likeretterstasjon

 • Holtet likeretterstasjon

 • Ljabru likeretterstasjon

Likeretterstasjoner til T-banen:

 • Bogerud likeretterstasjon

 • Storo likeretterstasjon

 • Sinsen likeretterstasjon

 • Ullernåsen likeretterstasjon

 • Jernbanetorget likeretterstasjon

Dynamisk nettanalyse av Oslo Sporveiers Nett

Signalteknikk

Jernbaneverket:

 • Signalanlegg Gardermobanen 1995-2000

 • Ny togledersentral - Drammen driftsentral 1999-2004

 • Signalanlegg Nytt dobbeltspor Lysaker - Sandvika - Asker 2002-2011

 • Strekningen Sandvika – Asker satt i drift 2005

 • Oppgradering av togledersentraler i Oslo og Drammen 2004-2009

 • Leveranse akseltellersystem Oslo - Skøyen 2010-2013

 • Fjernstyring av Bergensbanen 2010-2012

 • Oppgradering av signalanlegget Gardermobanen 2011-2014


Trafikkteknikk

Vegtrafikksentraler:

 • VTS Øst, Oslo

Veitunnel, styring og overvåking:

 • Rv 180 Bjølstadtunnelen 

 • E6 Nøstvettunnelen

 • E16 Wøien-Bjørumtunnelene 

 • E18 Festningstunnelen

 • Rv 150 Granfosstunnelene

 • Rv 190 Ekebergtunnelen

 • Rv 150 Tåsentunnelen

 • E6 Svartdalstunnelen

 • E18 Smedstadtunnelen

 • E6 Brynstunnelen

 • Rv 23 Oslofjordforbindelsen

 • Rv 44 Kleppetunnelen

 • Flekkerøytunnelen

 • Væretunnelen

 • Naustdalstunnelen

Hendelsesdeteksjon:

 • Kødeteksjon E6 Oslo – Gardermoen

 • Kødeteksjon E18 Oslo vest m.fl.

 • Kjøretøydeteksjon i 15 lyskryss i Oslo

 • Hendelsesdeteksjon i Ekebergtunnelen og Nygårdstunnelen

Parkering:

 • Telenors parkeringsanlegg på Fornebu

Betalingsløsninger:

 • Bomringen i Oslo


Postløsninger

Posten Norge:

 • 3 brevsorteringsmaskiner 2008

 • 9 multisorteringsmaskiner 2007

 • Postsorteringsmaskiner 2005


Flyplassløsninger

Flyplasser:

 • Avinor - Bergen flyplass Flesland: Rullebanebelysning (Rammeavtale 08/09/10)

 • OSL - Flyplassbelysning 1996/2008

 • Avinor – Stavanger Sola Flyplass: Rullebanebelysning 2006

 • Rygge flyplass – Rullebanebelysning 2006

 • Avinor – Tromsø Flyplass: Bagasjeanlegg 1996