Postløsninger

Postautomatisering handler om å få posten fra avsender til mottaker så raskt, pålitelig og økonomisk som mulig. Siemens er den ledende globale leverandøren av komplette automatiseringsløsninger.


Sorteringsmaskiner

Vårt system dekker alt fra første sortering til sekvensering. Siemens har utviklet godt testet teknologi for den høyeste belastning og tilgjengelighet.


Software løsninger

Software for post- og logistikkservice er mer enn et verktøy for drift av maskiner og kontorer. De er essensielle for kontroll, overvåkning og optimalisering av forretningsprosesser.

Siemens har spesialister innen utvikling og implementering av slike løsninger, og hjelper selskaper verden over. Systemene er effektive, pålitelige og lønnsomme og vil fortsette med å være det i mange år fremover.


Automatisk adresselesing (R&C)

Millioner av post skal leveres hver dag. Nødvendig informasjon for leveringen ligger i adressene eller en barkode på hver eneste post.

Siemens har systemer for rask og pålitelig uttrekk av informasjon fra adresser og barkoder. Systemene leser postkoden, by og gatenavn, land, hus og postbokser eller annen informasjon på konvolutten. Uansett om adressen er håndskrevet eller printet, kan systemene automatisk lese og sortere etter fornavn og etternavn på personen. Til og med omadressering kan gjøres automatisk. 


Stykk- og partigods

Kontinuerlig økning av globale leveringer er avhengig av pålitelig transport og distribusjonssystemer for leveranser av ”pakker” i alle mulige former, størrelser og vekt. Dette inkluderer containere, paller, bokser, stykkgods, pakker og irregulære forsendelser. Alt må transporteres fra sender til mottaker i løpet av avtalt tid med tog, skip eller fly. Transportstørrelse og energi priser er begge kontinuerlig økende, og gir en økende byrde på både selskaper og økologiske systemer.