Integrerte transport- og logistikkløsninger

Siemens Division Mobility sørger for trygg transport av mennesker og gods verden over. Som en ledende leverandør til samferdselssektoren i Norge, bringer vi deg trygt, komfortabelt og miljømessig til bestemmelsesstedet. Vi leverer produkter og systemer til bane, vei, flyplass og postløsninger.

Urbanisering og ikke minst miljøutfordringene, gir større utfordringer for kollektiv transport.  Siemens er en av verdens ledende leverandører på området, og leverer strømforsyning, signalanlegg, rullende matriell og elektrotekniske anlegg og systemer til tog, trikk og t-bane.

Moderne teknologi for trafikkovervåking, styring og kommunikasjon bidrar til å trygg ferdsel på vei og i tunneler. Vi leverer godt testede løsninger for tunnel, vei, parkerings- og bompengesystemer.

Postautomatisering samt bagasjehåndteringssystemer på flyplass handler om å få logistikken fra avsender til mottaker så raskt, pålitelig og økonomisk som mulig. Siemens er den ledende globale leverandøren av komplette automatiseringsløsninger.

Divisjon Mobility har ca. 60 ansatte som sørger for kvalitetsleveranser over hele landet.