Lyskryss

Siemens er verdens største leverandør av styringsanlegg for lyskryss. Styringsenhetene er fleksibelt oppbygget og kan tilpasses både små og store lyskryss.

SITRAFFIC er et totalkonsept som sikrer effektiv integrasjon fra trafikkingeniørens arbeid fram til det enkelte lyskryss.  SITRAFFIC konseptet kjennetegnes ved integrasjon av produkter og systemer slik at den endelige løsningen gir større nytteverdi enn de enkelte komponenter hver for seg.

Produktserien C900V kan leveres med inntil 32 signalgrupper. C940V er spesielt beregnet for lyskryss med lavvolts LED og betjeningsenheter.