Elektroniske betalingssystemer

Elektroniske betalingssystemer skal være enkle for trafikantene, brukervennlige og driftsikre for operatørene. Siemens benytter "state-of-the-art" teknologi og moderne systemarkitektur kombinert med fleksibel tilpasning til veikantutstyr.

Siemens er en løsningsorientert leverandør av betalingssystemer og samarbeider med de fremste nisjeleverandørene i dette markedet. Siemens kan derfor tilby fleksible løsninger som er tilpasset kundens behov.

State-of-the-art sentralsystem er basert på åpne relasjonsdatabaser og Windows-miljø med moderne operativsystem. Dette er et godt fundament for høy brukervennlighet og effektiv driftssikkerhet.

Fleksibel tilpasning til veikantutstyr fra ulike nisjeleverandører gjør at vi kan tilby enkle løsninger med manuell betaling eller kortløsninger alternativt løsninger for større anlegg basert på mikrobølgeteknologi eller avlesing av bilskilt basert på videoteknologi.

Bomring-løsningen i Oslo er et godt eksempel komplekse betalingssystemer som er enkle for brukerne.  I 2004 ble AutoPASS Samordnet Betaling (ABS) etablert som en del av autoPASS konseptet. Dermed kan alle trafikkanter med et ABS-abonnement benytte AutoPASS brikken i samtlige bomstasjoner som er tilknyttet AutoPASS, og motta faktura fra en driftsoperatør. I Oslo er det Siemens og Fjellinjen som har utviklet ABS-løsningen.

Siemens leverer komplette systemer for elektroniske betaling i større og mindre veianlegg. Systemene er modulært oppbygget med fleksibel funksjonalitet.


Systemene kan omfatte manuell betaling, betaling med nærhetskort, videobasert betaling og overvåking og ikke minst et elektronisk baksystem for registrering og statistikk.