Aktuelle diplom- eller prosjektoppgaver i regi av samarbeidsprosjektet med NTNU

Siemens har nettverk i mange utdanningsinstitusjoner og samarbeider både med ledelse og studentgrupper på ulike nivå.Siemens er opptatt av kvalitet og relevans i utdanningen og bidrar ofte som eksempel på næringsliv med samfunnsengasjement.Et eksempel er arbeidet med å etablere Realfagslauget, EnergiKontakten på NTNU og representasjon i styret i Tigris: Teknologi i grunnopplæringen i skolen.Vi stiller også med foredragsholder og har en samarbeidsavtale med Høgskolen i Sør-Trønderlag.

Siemens Oil & Gas Offshore er en ledende leverandør av integrerte løsninger for olje- og gassindustrien. Vi legger stor vekt på å beherske hele verdikjeden fra preengineering til langsiktig operasjonell støtte. Vi leverer alt fra engineerings-, automatiserings-, industriell IT-, elektro- og telekommunikasjonssystemer, til turbin-, kompressor- og prosessløsninger.

Samarbeidsprosjektet mellom Siemens og NTNU omfatter forskningsprosjekter innen olje- og gassproduksjon – offshore og subsea. Prosjektet har en ramme på 1 M€ pr. år og dekker for tiden områder som flerfasestrømning, prosessregulering og kraftelektronikk. Implisitt dekkes også datateknikk i form av systemer for innsamling og bearbeiding av data.

Nedenfor finner du oppgaver foreslått av Siemens. Spørsmål vedrørende disse kan rettes til 
angitte kontaktperson. I tillegg vil aktuelle faglærere ved NTNU også foreslå oppgaver som kan utføres i samarbeid med Siemens.

Oppgave

Kontaktperson/ sted

Issues and challenges in dealing with historical data for controller performance monitoring.

Selvanathan Sivalingam Trondheim

Development of search algorithms for excitations in historical process data.

Espen Breivik
Trondheim

Parameterestimering ut fra lagrede prosessdata. Fokus på metoder for søk etter beste data for estimering av gitte parametere. Fokus er på det matematiske eller det program¬merings¬tekniske. Kan videreføres i en av disse retningene i en masteroppgave.

Selvanathan Sivalingam 
Trondheim


Pålitelighetsanalyse innen elektriske anlegg offshore. Enkeltkomponenters feilstatistikk, samt analyse av sammensatte systemer. Veie gevinst i form av driftsikkerhet opp mot kostnader.


Rune B. Andersen
Trondheim/Oslo


Feiltolerant styring av kraftelektronikk. Evaluere passende modeller av flernivå  energiomformere i Matlab. Testing av prototyper i laboratorium.


Espen Haugan
Trondheim

 
Development of RSS feed module for IMS notifications. The work involves to create a RSS feed module that can expose notifications from the Siemens IMS system, this can possibly be extended to other scenarios.

 
Espen Breivik
Trondheim


Design for reliability: ulike designløsninger for subsea VSD og designets påvirkning på påliteligheten. For eksempel en stor enclosure med fast kontrollkanne, en stor enclosure med trekkbar kontrollkanne, trekkbare enkeltceller og kontrollkanne. Gjennomførbarhet, økt tilgjengelighet?


Anngjerd Pleym 
Trondheim


Design for reliability: ulike nivåer av krysskoblinger i kontrollsystemet. Hvordan kan dette på en side øke tilgjengelighet, men på en annen side bidra til at feil sprer seg i systemet? Påvirkning på total pålitelighet?


Anngjerd Pleym 
Trondheim


Design for reliability: distribuerte kontrollsystemer vs. hierarkiske kontrollsystemer.


Anngjerd Pleym 
Trondheim


Algoritmer for feildeteksjon basert på måledata. Kan ta utgangspunkt i elektronikkomponenter.


Anngjerd Pleym
Trondheim


Akselererte langtidstester – design og analyser. Ulike prinsipper og løsninger for ulike komponenter.


Anngjerd Pleym 
Trondheim


Utforming av monitoring and life time prediction client.


Andreas Karvonen 
Trondheim


Relay protection of islanded power systems with multiple generating sources and variable fault currents:
- aim for best practice instantaneous current protection on the grid
- generator decrement curves
- selectivity (discrimination) studies
- differential current protection: gen-sets, busbars, bus tie cables, feeders
- zone protection i.e. various directional protection settings
- directional earth fault protection


Damir Radan


Design of passive harmonic filters for marine power systems with large fault currents, over 40 kA:
- harmonic filter basis for design
- harmonic filter design with transformer between filter and the main power grid
- switching load influences to harmonic filter operations
- influence of filter failure to safe power grid operation, e.g. focus on drives, possible impact internally on DC link
- harmonic filter design dependant on power system configuration: number of generators online, and number of harmonic polluting drives
- methods to avoid harmonics, different vector groups i.e. phase shifts in various sub-systems aim to cancelling harmonics


Damir Radan


Direct electric heating (DEH) for subsea pipelines – increasing frequency, focus on subsea part:
- today  DEH operates on 50/60 Hz grid frequency. To investigate benefits on increasing frequency levels beyond 100 Hz, e.g. up to 200 Hz. Expected: higher impedance seen by the load, lower currents in the subsea cables.
- to investigate other aspects regarding subsea cable shield, insulation, aging and similar
- modeling of subsea part with cables, cable connection anodes, corrosion anodes, steel pipeline with various properties i.e. magnetic permeability and similar


Damir Radan